วัดโนนสะอาด มอบทุนการศึกษา งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 49 ปี

วัดโนนสะอาด มอบทุนการศึกษา งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 49 ปี พระครูปลัดทองใบ

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เรือเอก ตวงสิทธิ์ ปานชั้น หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล ระยะที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 49 ปี 27 พรรษา พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ข่าวการศึกษาวันนี้ในพิธีได้มีการเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลของพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี แขกผู้มีเกียรติร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งอนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี โดยมีพระครูโสภณสราธิการ (หลวงปู่ขำ เกสาโร) อายุ 95 ปี เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูปลัด ทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ได้มอบทุนและให้โอวาทธรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษามีเป็นประจำทุกปีในระดับปริญญาตรี แต่ในปีนี้นักศึกษารุ่นพี่เหล่านั้นได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแล้ว จึงได้จัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึง ระดับปริญญาตรี ที่เรียนดีและได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาที่สังกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 65 ทุนๆละ 500 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเป็นกำลังที่ดีเป็นอนาคตของชาติต่อไป

หลังจากนั้น เรือเอก ตวงสิทธิ์ ปานชั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะทหารเรือ นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกหญ้าตามกิจกรรมร้อยหนึ่ง (101) ดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน “จิตอาสาปลูกหญ้า ณ อุทยานการศึกษาประวัติศาสตร์ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ภายในบริเวณวัดโนนสะอาด