มอบทุนการศึกษา เด็กเรียนดีแต่ยากจน ‘ท่าม่วง-ท่ามะกา’

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน อ.ท่าม่วง-อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี รวม 330 ทุน มูลค่า 660,000 บาท

ข่าวการศึกษาวันนี้

ที่ห้องประชุม อาคาร Excellence Center โรงงานวังศาลา ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา SCGP โรงงานวังศาลา ประจำปี 2565 โดยมีนายบัญชา พัฒนวิบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหาร โรงงานวังศาลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายวิสุทธิ์ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานวังศาลา ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ ร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

นายบัญชา พัฒนวิบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหาร โรงงานวังศาลา เปิดเผยว่า SCGP ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของเด็กนักเรียนในชุมชนรอบโรงงานจึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้เป็นปีที่ 20 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน และเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์โดยในครั้งนี้โรงงานวังศาลา ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง และ อำเภอท่ามะกา ได้แก่ตำบลวังศาลา ท่าตระคร้อ แสนตอ ท่าเรือ ตระคร้ำเอน และ ตำบลหวายเหนียว มูลค่าทุนละ 2,000 บาท โดยทุนดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 15 โรงเรียน จำนวนทุนรวม 330 ทุน มูลค่าทุนรวม 660,000 ผู้จัดการส่วนบริหารฯ ในนาม SCGP โรงงานวังศาลา บริษัท สยามคราฟ์ทอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า พิธีมอบทุนการศึกษา ได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน โดยมีเด็กนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เป็นตัวแทนในการรับทุนฯ เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษาต่อไป. แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> วัดโนนสะอาด มอบทุนการศึกษา งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 49 ปี